Nibra - velkoplošné pálené střešní tašky DS5 - přirozené zakrytí zemědělských, průmyslových a komunálních budov.
Nibra - úspěšná svou velikostí

Již mnoho let splňují velkoplošné pálené střešní tašky Nibra nový standard v pokrývání střech. Velkoplošné tašky zjednodušují pokrývání střech a otevírají hospodárné perspektivy. Nibra splňuje i z architektonického hlediska nejvyšší požadavky.

Tato pálená taška má velikost pro nové trhy

Střešní taška DS 5 posouvá velkoplošné pálené střešní tašky do nové dimenze. S jen cca 5,5 ks/m2 se dají nejen hospodárně pokládat, jsou i ekologickou a architektonickou alternativou eternitovým šablonám, vlnitým deskám a mnohým dalším materiálům.

Se svojí váhou cca 5,4 kg nevyžaduje žádnou zvláštní námahu při práci a statice.
Taška Poloviční taška Odvětrávací taška
Taška Poloviční taška Odvětrávací taška
Krajovka levá Krajovka pravá Keramická průchozí taška
Krajovka levá Krajovka pravá Keramická průchozí taška

přírodní červená
červenohnědá engoba
hnědá engoba
Nibra střešní taška DS 5
přírodní červená
Nibra střešní taška DS 5
červenohnědá engoba
Nibra střešní taška DS 5
hnědá engoba
staročerná engoba
jedlově zelená
černá ušlechtilá engoba
Nibra střešní taška DS 5
staročerná engoba
Nibra střešní taška DS 5
jedlově zelená
Nibra střešní taška DS 5
černá ušlechtilá engoba