konstrukce
šikmá střecha plochá střecha obvodová stěna strop pod nevytápěným půdním prostorem podlaha / strop nad suterénen příčka podlaha / strop nad venkovním prostorem
součinitel prostupu tepla U U d U d U d U d U d     U d
tloušťka tepelné izolace d (W/m2K) (mm) (W/m2K) (mm) (W/m2K) (mm) (W/m2K) (mm) (W/m2K) (mm)     (W/m2K) (mm)
požadované pro LEHKOU 0,24 180 0,24 180 0,30 140 0,24 180 0,75 60     0,30 140
konstrukci TĚŽKOU - - 0,30 140 0,38 120 0,30 140 0,75 60     0,30 140
doporučené pro LEHKOU 0,16 260 0,16 260 0,20 200 0,16 260 0,50 80     0,20 200
konstrukci TĚŽKOU - - 0,20 200 0,25 160 0,20 200 0,50 80     0,20 200
ISOVER
skelné
vlákno
ISOPHEN
RIO
DOMO
  MERINO
/větraná/
MERINO
RIO
DOMO
/výplň/
TANGO /těžká/
TDPT /i lehká/

MERINO, RIO
/výplň/
MERINO
PIANO
TDPT /i lehká/

RIO, DOMO, MERINO
/výplň/
doporučený výrobek ORSIL
čedičové
vlákno
ORSIK
ORSET
ORSTROP
ORSIL S
ORSIL T
ORSIL T-SD
ORSIL NF
ORSIL TF
/kontaktní/

ORSIL UNI,
FASSIL, HARDSIL
/větraná/
ORSTROP
/výplň/
ORSIL N
ORSIL T
ORSIL T-P

ORSTROP
/výplň/
ORSET
ORSIK
ORSIL UNI
ORSIL N
ORSIL T
ORSIL NF
ORSIL TF

ORSTROP
/výplň/
STYRODUR
extrudovaný
polystyren


Aplikace a doporučené tloušťky - viz samostatný katalog STYRODUR.


Zateplování šikmých střech a stropů
ISOVER ISOPHEN komprimace 6:1
Tato minerální plsť nabízí optimální řešení izolace šikmých střech mezi krokve, které je bezpečné, suché a energeticky úsporné. Přilnavá plsť má čárové označení pro bezodpadové, na míru provedené zateplení šikmých střech.
Označení Tloušťka
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2) (m3)
Tepel.odpor
RD (m2.K/W)
Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K)
ISOPHEN 10 100 1200 x 7000 8,4 0,22 2,55 0,36
ISOPHEN 12 120 1200 x 6000 7,2 0,22 3,05 0,31
ISOPHEN 14 140 1200 x 5000 6 0,22 3,55 0,26
ISOPHEN 16 160 1200 x 5000 6 0,29 4,10 0,23
ISOPHEN 18 180 1200 x 4500 5,4 0,29 4,60 0,21
ISOPHEN 20 200 1200 x 4000 4,8 0,29 5,10 0,19
Pro výpočet U byla použita hodnota Ri+Re=0,20 m2.K/W
Při použití bezkontaktní difuzní folie nutno zabezpečit funkční provětrávací mezeru.
ORSIL ORSIK
Speciální desky z minerální plsti ORSIL, které jsou vhodné jako tepelná, zvuková a protipožární izolace šikmých střech s uložením mezi krokve (na plnou výšku nebo s odvětrávací mezerou) i do přídavného roštu. Desky ORSIK jsou od tloušťky 100 mm dodávány komprimované.
Označení Tloušťka
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2) (m3)
Tepel.odpor
RD (m2.K/W)
Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K)
ORSIK 40 1200 x 600 8,64 0,36 1,00 0,81
ORSIK 50 1200 x 600 7,20 0,36 1,25 0,67
ORSIK 60 1200 x 600 5,76 0,36 1,50 0,57
ORSIK 80 1200 x 600 4,32 0,36 2,05 0,44
ORSIK 100 1200 x 600 4,32 0,36 2,55 0,36
ORSIK 120 1200 x 600 3,60 0,36 3,05 0,30
ORSIK 140 1200 x 600 2,88 0,36 3,60 0,26
ORSIK 160 1200 x 600 2,88 0,36 4,10 0,23
ORSIK 180 1200 x 600 2,16 0,36 4,60 0,21
ORSIK 200 1200 x 600 2,16 0,36 5,15 0,19
Pro výpočet U byla použita hodnota Ri+Re=0,20 m2.K/W
ORSIL ORSET
Desky z minerální plsti ORSIL pro tepelné, zvukové a protipožární izolace šikmých střech, stropů a příček. Díky svému rozměru 1000 x 625 mm je výrobek ORSET zvláště vhodný pro uložení mezi krokve s roztečí do 1 m.
Označení Tloušťka
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2) (m3)
Tepel.odpor
RD (m2.K/W)
Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K)
ORSET 40 1000 x 625 7,50 0,30 1,00 0,81
ORSET 50 1000 x 625 6,25 0,30 1,25 0,67
ORSET 60 1000 x 625 5,00 0,30 1,50 0,57
ORSET 80 1000 x 625 3,75 0,30 2,05 0,44
ORSET 100 1000 x 625 3,125 0,30 2,55 0,36
ORSET 120 1000 x 625 2,5 0,30 3,05 0,31
ORSET 140 1000 x 625 1,875 0,30 3,60 0,26
ORSET 160 1000 x 625 1,875 0,30 4,10 0,23
Pro výpočet U byla použita hodnota Ri+Re=0,20 m2.K/W
ORSIL ORSTROP
Desky z minerální plsti ORSIL vhodné pro tepelné, zvukové a protipožární izolace nepochozích půd, dřevěných trámových stropů (mezi polštáře) a podhledů. Desky ORSTROP jsou od tl. 100 mm dodávány komprimované.
Označení Tloušťka
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2) (m3)
Tepel.odpor
RD (m2.K/W)
Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K)
ORSTROP 40 1000 x 1600 8,64 0,36 0,95 0,84
ORSTROP 50 1000 x 1600 7,2 0,36 1,20 0,70
ORSTROP 60 1000 x 1600 5,76 0,36 1,45 0,59
ORSTROP 80 1000 x 1600 4,32 0,36 1,95 0,46
ORSTROP 100 1000 x 1600 5,04 0,36 2,45 0,37
ORSTROP 120 1000 x 1600 4,32 0,36 2,95 0,32
ORSTROP 140 1000 x 1600 3,6 0,36 3,45 0,27
ORSTROP 160 1000 x 1600 2,88 0,36 3,95 0,24
ORSTROP 180 1000 x 1600 2,88 0,36 4,45 0,21
ORSTROP 200 1000 x 1600 2,16 0,36 4,90 0,19
Pro výpočet U byla použita hodnota Ri+Re=0,20 m2.K/W
ISOVER DOMO komprimace 6:1
Pro všechny druhy nezatížených tepelných izolací, mezi polštáře dřevěných podlah, hrázděné budovy, nepochozí izolaci stropů neobytných posledních podlaží, pro zvýšení tlumení zvuku v dutinách dvojitých konstrukcí (zvýšení zvukoizolační schopnosti), i jako pohltivá výplň podhledů. ISOVER-DOMO je v balení silně stlačen a po rozbalení nabývá rychle jmenovité tloušťky. Tento způsob balení ulehčuje práci s materiálem a vede k úspoře místa při dopravě, ve skladu i na stavbě.
Označení Tloušťka
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2) (m3)
MPS
(m2)
Tepel.odpor
RD (m2.K/W)
Součinitel
prostupu tepla
U (W/m2.K)
DOMO TWIN 10/5 50 2 X 7500 x 1200 18 0,17 432 1,25 0,69
DOMO TWIN 12/6 60 2 X 6000 x 1200 14,4 0,17 345,60 1,50 0,59
DOMO 8 80 9000 x 1200 10,8 0,17 259,2 2,00 0,45
DOMO 10 100 7500 x 1200 9 0,17 216 2,50 0,37
DOMO 12 120 6000 x 1200 7,2 0,17 172,8 3,00 0,31
DOMO 14 140 5000 x 1200 6 0,17 144 3,50 0,27
DOMO 16 160 5000 x 1200 6 0,17 144 4,00 0,24
DOMO 18 180 4000 x 1200 4,8 0,17 115,2 4,50 0,21
DOMO 20 200 3500 x 1200 4,2 0,17 100,8 5 0,19
Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí, objem 3,67m3).
Po dohodě s výrobcem je možno dodat i volné balení.
Pro výpočet U byla použita hodnota Ri+Re=0,20 m2.K/W
Při aplikaci materiálu na izolaci šikmých střech a při použití bezkontaktní difuzní folie, nutno zabezpečit funkční provětrávací mezeru.
ISOVER RIO komprimace 6:1
Pro všechny druhy nezatížených tepelných izolací, mezi polštáře dřevěných podlah, pro hrázděné budovy, pro nepochozí izolaci stropů neobytných posledních podlaží, pro zvýšení tlumení zvuku v dutinách dvojitých konstrukcí (zvýšení zvukoizolační schopnosti), i jako pohltivá výplň podhledů. ISOVER-RIO je v balení silně stlačen a po rozbalení nabývá rychle jmenovité tloušťky. Tento způsob balení ulehčuje práci s materiálem a vede k úspoře místa při dopravě, ve skladu i na stavbě.
Označení Tloušťka
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(m2) (m3)
MPS
(m2)
Tepel.odpor
RD (m2.K/W)
Součinitel
prostupu tepla
U (W/m2.K)
RIO TWIN 10/5 50 2 X 7500 x 1200 18 0,16 432 1,10 0,75
RIO TWIN 12/6 60 2 X 6500 x 1200 15,6 0,16 374,4 1,35 0,64
RIO 8 80 9000 x 1200 10,8 0,16 259,2 1,80 0,50
RIO 10 100 7500 x 1200 9 0,16 216 2,25 0,40
RIO 12 120 6500 x 1200 7,8 0,16 187,2 2,70 0,34
RIO 14 140 5500 x 1200 6,6 0,16 158,4 3,15 0,30
RIO 16 160 5000 x 1200 6 0,16 144 3,60 0,26
RIO 18 180 4500 x 1200 5,4 0,16 129,6 4,05 0,23
RIO 20 200 4000 x 1200 4,8 0,16 115,2 4,50 0,21
Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí, objem 3,67m3).
Pro výpočet U byla použita hodnota Ri+Re=0,20 m2.K/W
Při aplikaci materiálu na izolaci šikmých střech a při použití bezkontaktní difuzní folie, nutno zabezpečit funkční provětrávací mezeru.


A takto vypadá dokončené zateplení šikmé střechy minerální vatou ISOVER/ORSIL mezi krokve a pod krokve, včetně úpravy střešního okna.