Rockwool izoluje!

Když se řekne tepelná izolace, většina z nás si představí ochranu před venkovním chladem na straně jedné a ochranu před únikem tepla z obytných prostorů na straně druhé. Jen někdo si ale uvědomí, že tepelná izolace chrání nejen před chladem, ale udržuje stabilní teplotu uvnitř dobře zaizolovaného objektu po celý rok.

Úspory energie i peněz

Investice do izolace je jednou z mála investic, která se za dobu životnosti domu mnohonásobně vrátí. Například životnost izolace z kamenné vlny je více než padesát let . Pokud by nebyl vytápěný dům izolován, protopilo by se mnohonásobně více než při použití dostatečné tloušťky izolace. Návratnost jednotlivých způsobů izolace domu se pohybuje mezi dvěma až deseti lety.
Než začnete izolovat, doporučujeme obrátit se na kvalifikované odborníka, který Vám poradí jaké materiály použít a jakým způsobem je montovat.


Úspory při vytápění rodinného domu s užitnou plochou 120 m2

Nezateplenospotřeba plynu: 6500 m3
spotřeba uhlí: 8600 Kg/rok
spotřeba oleje: 6000 Kg

5 cm Rockwoolspotřeba plynu:3530 m3
ušetřeno: 2970 m3
spotřeba uhlí: 4680 Kg/rok
ušetřeno: 3920 kg/rok
spotřeba oleje: 3280 Kg
ušetřeno: 2720 kg

10 cm Rockwool

spotřeba plynu:2530 m3
ušetřeno: 3970 m3
spotřeba uhlí: 3360 Kg/rok
ušetřeno: 5240 kg/rok
spotřeba oleje: 2360 Kg
ušetřeno: 3640 kg
20 cm Rockwool


spotřeba plynu:1850 m3
ušetřeno: 4650 m3
spotřeba uhlí: 2540 Kg/rok
ušetřeno: 6150 kg/rok
spotřeba oleje: 1720 Kg
ušetřeno: 4280 kg

 

Srovnání tepelněizolačních vlastnosti stavebních materiálů

Kamenná vlna výborně izoluje, což ukazuje následující srovnání tepelněizolačních vlastností jednotlivých stavebních materiálů. Z něj například vyplývá, že pouhý 1 cm kamenné vlny izoluje stejně jako 20 cm plné cihly.

Srovnání λ stavebních materiálů
Součinitel tepelné vodivosti λ
vybraných materiálů [W/mK]
Tloušťka materiálu se stejným tepelným
odporem R jako 1 cm kamenné vlny
Železobeton 1,40 W/mK
35 cm
Plná cihla 0,80 W/mK
20 cm
Děrovaná cihla 0,35 W/mK
9 cm
Dřevo 0,15 W/mK
4 cm
Kamenná vlna 0,04 W/mK
1 cm

 

Kamenná vlna Rockwool:

- nehoří; izolace ROCKWOOL patří do nejbezpečnější třídy hořlavosti A1
- tlumí; pohlcuje zvukovou energii a výrazně tak tlumí hluk
- díky vysoké propustnost pro vodní páru umožňuje kamenná vlna domu dýchat
- své špičkové parametry si kamenná vlna může udržet i za nepříznivých podmíne.
- výrobky i po 50 letech drží svůj původní objem, tvar a vlastnosti
- tepelné izolace pomáhají snižovat spotřebu energií a chrání tak životní prostředí.